"Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw"

home1 home2 home3
preload image preload image

O projekcie

Projekt "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw" realizowany jest przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.06.2014 – 31.05.2015 r.

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż w dobie gospodarki opartej na wiedzy bardzo duży nacisk kładzie się na współpracę środowiska naukowego ze sferą biznesową. Niezwykle ważnym wskaźnikiem rozwoju jest innowacyjność, wyrażająca się m.in. umiejętnością wdrażania wyników badań naukowych w gospodarce. Na gruncie polskim proces komercjalizacji wiedzy naukowej wciąż napotyka wiele barier natury organizacyjnej, finansowej czy mentalnej.

Projekt ma na celu zwiększenie powiązań pomiędzy biznesem i nauką w województwie małopolskim poprzez realizację staży dla ...

Czytaj więcej...